Nye dommersatser

On 23/02/2015 by Mads Hagerup-Lyngvær

Norges Fotballforbund har fastsatt årets dommerhonorarer i offisielle kamper.

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse på 4.10 pr. kilometer + evt. 1 kr pr. km pr. passasjer. Merk at diett nå kun er aktuelt ved fravær som overstiger 6 timer (tidligere 5 timer).

Dommerregningene for breddefotball er oppdatert på fotball.no (trykk her).

Merk at honorarene i treningskampene administrert av dommerlauget har egne satser som du finner her.

Nye dommersatser 2015_Page_1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *