Medlemskap dommerlauget 2015

On 01/02/2015 by Mads Hagerup-Lyngvær

Faktura for medlemskap i dommerlauget i 2015 er lagt ut.

Det koster 200 kr. å være medlem i 2015. Betalingsfrist er 1. mars og vårt kontonummer er 9235.33.21058. Vennligst opplys navn i KID-feltet ved betaling.

Medlemmer i 2014 har fått tilsendt faktura for fornyelse av medlemskapet.

Minner om at 1. års rekrutteringsdommere har gratis medlemskap.

I 2014 oppnådde vi 55 medlemmer. Når vi 100 i 2015?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *