Lauget arrangerer grillaften lørdag 20.juni

On 10/06/2015 by Ole Johnny Løfald

Seafood on grill

 

Lauget har den glede å invitere alle laugets medlemmer til grillaften lørdag 20.juni. Lauget kjøper inn grillmat og lager salat.

Vi tar også ansvar for å kjøpe inn mineralvann. Øvrig drikke må medbringes av hver enkelt. Arrangementet er gratis.

 

Sted: Kolstad sitt klubbhus.

Tid: Lørdag 20.juni 18:00.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til leder@tfdl.no

Frist for påmelding er fredag 19.juni pga innkjøp av mat og drikke.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *