Høstsamling for dommere

On 30/10/2015 by Kent Gomo Hammer
Trøndersk fotballseminar
Foto: Trøndelag Fotballkrets

Fredag 30.10-lørdag 31.10 arrangeres det i tradisjon tro høstsamling for dommere i Trøndelag fotballkrets. Tidligere har samlingen vært kjent under navnet “Rica Hell”, men fra og med i fjor ble hele fotballfamilien med ledere, trenere og dommere samlet på Scandic Lerkendal til felles “Trøndersk fotballseminar”. Dette var med stort hell, og er videreført også i år.

Felles program for alle deltagere fredag, med påfølgende festmiddag. Lørdag har alle deltagende dommere eget program.

Hvem blir tildelt prisen “Årets Dommer”? Hvem blir tildelt “Bjørn Eriksens Minnepris”? Svaret på det, samt bilder og oppsummering av samlingen får du på TFDL etter endt samling!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *